Kortikosteroidit raskaus

38 37 Liitteet Liite 1 Saatekirje Hei! Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemen yksiköstä. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa potilasohje IBD-potilaille (inflamatory bowel desease), eli tulehduksellista suolistosairautta sairastaville, HUS:in gastroenterologiselle poliklinikalle. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää IBD-potilaiden ohjausta. Potilasohjeen tavoitteena on antaa lyhyt mutta kattava tietopaketti sairauteen liittyvistä tekijöistä IBD-potilaille. Opinnäytetyö on osa HUS:in ja Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemen Kolmiosairaalahanketta. Haastattelemme IBD- sairaanhoitajia sekä lääkäreitä jotka työskentelevät HUS:in gastroenterologisella poliklinikalla. Haastateltavat saavat tuoda esiin omia mielipiteitään ja kokemuksiaan ohjauksen tarpeista. Tavoitteenamme on saada haastateltavilta tietoa siitä mitä he toivovat potilasohjeen sisällön olevan. Toivomme, että haastateltavat tuovat ajatuksiaan esiin omilla ehdoillaan ja spontaanisti. Toteutamme haastattelun teemahaastattelun menetelmällä ja käytämme haastattelussa valmiiksi suunniteltuja kysymyksiä jotka johdattavat keskustelua. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna ja se nauhoitetaan. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista eikä aiheuta minkäänlaisia kustannuksia. Haastattelunauhat tuhotaan, kun opinnäytetyö on saatu valmiiksi. Arvioitu keskusteluaika on n. 45 minuuttia. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi opinnäytetyössä, ja haastattelutilanteessa voitte esiintyä anonyymeinä. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiinne opinnäytetyötämme koskien. Ystävällisin terveisin, Sairaanhoitajaopiskelijat Niina Lax ja Emilia Knaapi

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); appetite loss; black, tarry stools; changes in menstrual periods; convulsions; depression; diarrhea; dizziness; exaggerated sense of well-being; fever; general body discomfort; headache; increased pressure in the eye; joint or muscle pain; mood swings; muscle weakness; personality changes; prolonged sore throat, cold, or fever; puffing of the face; severe nausea or vomiting; swelling of feet or legs; unusual weight gain; vomiting material that looks like coffee grounds; weakness; weight loss.

Sekä US-patentissa 4 851 521 että EP-A-0265116:ssa kuvaillaan i » ’•y’ hyaluronihappofraktioita, niiden valmistusta ja hyaluroniha- :\i pon estereitä. US-patentissa 4 851 521 kuvaillaan hyaluroni- ··· hapon estereitä sisällytettyinä farmaseuttisiin valmisteisiin .1 . 35 aktiivisena aineosana ja välittäjinä oftalmologisille lääk- * 1 · ; ; keille paikallista käyttöä varten (sarake 11, rivit 35-42; ja • · t ’1 sarake 12, rivi 62 - sarakkeen 13 rivi 3), ja peräpuikoissa a 113522 systeemistä vaikutusta varten transkutaanisen absorption ansiosta, kuten peräpuikoissa.

Kortikosteroidit raskaus

kortikosteroidit raskaus

Media:

kortikosteroidit raskaus

http://buy-steroids.org